odd. Ostrava-Hrabůvka

Aktuality

ADRESA ZAŘÍZENÍ

Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka
Slezská 23
700 30 Ostrava–Hrabůvka

Jediná doručovací adresa
pro všechna 3 oddělení.

Ekologická aktivita

V rámci výchovných činností s dětmi se pravidelně zaměřujeme na ekologické aktivity. V sobotu 6.4.219 se děti z odd. Hrabůvka v  rámci akce Ukliďme Česko, podíleli na akci Clean up the River, kterou pořádal Český svaz ochránců přírody s dobrovolnými hasiči Ostrava – Zábřeh. Během akce došlo k úklidu koryta vodního toku Zábřežka. Za naši účast a hlavně aktivitu nám byl doručen i děkovný dopis od pořadatele akce.